Optimaliseren in Netwerken

Deze lesmodule is ontworpen aan de TU Delft en wordt aangeboden via de website van het Freudenthal Instituut. De module bevat materiaal over grafentheorie en algoritmes voor netwerken. De lesmodule meldt het volgende:

In deze map treft u (gedeeltes) van enkele lesmodules aan met als onderwerp Optimaliseren in netwerken. Ook zijn er twee paragrafen van het Engelstalige leerboek “Introduction to Operations Research” van Hillier en Lieberman te vinden. Heeft u belangstelling voor het complete materiaal en overweegt u om het in uw klas te gaan gebruiken, dan kunt u via wiskunded@tudelft.nl contact met ons opnemen. U krijgt dan toegang tot de elektronische leeromgeving blackboard van de TU Delft en daarmee de beschikking over al het materiaal. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en van de mogelijkheden voor uw leerlingen om Delft te bezoeken in het kader van wiskunde D. Een bezoek van een van de kerngroepleden aan uw school om een en ander toe te lichten en ervaringen uit te wisselen behoort ook tot de mogelijkheden.

De module is hier te vinden: Optimaliseren in Netwerken.

Comments are closed